Główna zawartość

W ramach prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach śledztwa o sygn. akt RP II Ds 31.2017, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, w dniu 19 grudnia 2017 dokonali zatrzymania pięciu osób, w tym Grzegorza K. - syna Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, podejrzanych o przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 5 k.k. i inne.
Wymienione osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Wobec piątego podejrzanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 10.000 złotych, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Dodatkowo prokurator skierował do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Do chwili obecnej wniosek ten nie został rozpoznany.

W śledztwie ustalono m.in., iż Grzegorz K. w bezprawny sposób wywierał wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to przyjął łapówkę w kwocie 1 miliona złotych. Połowa tej kwoty została przyjęta jako darowizna na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której Grzegorz K. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a Senator RP pełnił funkcję prezesa zarządu. W ramach tego wątku zarzuty usłyszeli także Przemysław K. i Mikołaj M.

Z ustaleń śledztwa wynika także, iż Grzegorz K. przyjął co najmniej 170 tysięcy złotych od prezesa zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A., w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP S.A. w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy tymi spółkami, na mocy której krakowska spółka miała otrzymać 4 miliony 400 tysięcy złotych. Zarzut udzielenia korzyści majątkowej usłyszał Marcin F. - prezesa zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.  Dodatkowo Grzegorza K., według ustaleń śledztwa, pośredniczył w załatwieniu zamiany sposobu odbywania kary przez skazanego w systemie półotwartym, w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych. Zarzuty udzielenia korzyści majątkowej w ramach tego wątku usłyszeli również Marcin F. i Grzegorz K.

Członek Zespołu Prasowego
Beata Salamon