Główna zawartość

Prokuratura Regionalna w Katowicach - Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej i doprowadzenia Banku PKO BP II Oddział w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 8.180.000,00 zł z tytułu udzielonych kredytów obrotowych poprzez wprowadzenie pracowników banku w błąd i przedłożenie przez przedstawicieli kilku podmiotów gospodarczych podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowo - ksiegowych, działając w celu uzyskania kredytów obrotowych tj. o przestępstwo z art. 258 § 1kk i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. .

W ramach tego postępowania, na polecenie prokuratora, w dniach 11 i 12 lipca 2017 roku, Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Katowicach, dokonali zatrzymania dwóch osób, którym w toku czynności przedstawiono zarzuty:

- pierwszemu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. art. 270 §1 kk i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k., przyjmując wysokość wyrządzonej szkody w kwocie około 900.000,00 zł.

- drugiemu zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. oraz dwóch przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art.65§ 1 kk przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Łączna wysokość szkody wskazana w treści zarzutów przypisanych wymienionemu to 800.000,00 zł.

Z tytułu popełnienia zarzuconych czynów zarzuconych czynów, podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.  Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokuratora zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczenia majątkowego.
Śledztwo ma charakter rozwojowy aktualnie status podejrzanego posiada w nim łącznie 11 osób, wobec których stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

 

ZESPÓŁ PRASOWY
Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Bożena Jaworek-Kaziród
Prokurator Prokuratury Regionalnej