W związku z uzyskaniem kolejnych dowodów w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Katowicach o sygn. RP I Ds 35.2018, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od grudnia 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie z góry ustalonym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 183 § 1 k.k., 165 § 1 pkt 5 k.k. - w dniu 4 marca 2020 roku, zatrzymano kolejne trzy osoby Waldemara D. – pośrednika w pozyskaniu dostaw odpadów niebezpiecznych ze spółki ze Zduńskiej Woli, Sebastiana Ch. i Zbigniewa Z. – kierowców realizujących transporty odpadów niebezpiecznych do składowisk w Zawierciu, Częstochowie i Rudnika Wielkiego, którym ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składowania na ich terenie wbrew przepisom odpadów, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Wobec Waldemara D. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec dwóch pozostałych osób zatrzymanych prokurator zastosował dozór Policji i poręczenie majątkowe w kwocie od 5 000 do 10 000 złotych.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Prokuratura Regionalna w Katowicach wyłączyła materiał dowodowy i wszczęła postępowanie dotyczące składania przez świadka Tomasza Kaczmarka od lipca 2009 roku do 12 grudnia 2019 roku fałszywych zeznań w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Wyłączone dowody – w tym również wielokrotne zeznania składane przez świadka Tomasza Kaczmarka – zostaną poddane wnikliwej analizie, w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym. W zależności od ustaleń zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach

W dniu 14 stycznia 2020 roku, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego senatora RP, jego syna oraz dyrektora małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrzymania miały miejsce w ramach śledztwa dotyczącego podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego, a także udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. W toku śledztwa zarówno były senator, jak i jego syn już uprzednio, tj. na przełomie 2017 i 2018 roku usłyszeli zarzuty związane z przyjęciem łapówek, w tym znacznej wartości. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 24 osobom i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 14 do 22 stycznia 2020 roku nieobecny będzie Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach – Agnieszka Wichary.

W dniu 16 grudnia 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali na terenie województwa śląskiego 2 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu różnego rodzaju maszynami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2015-2016, na terenie Polski, Czech, Węgier i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie poszczególne firmy uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.