Główna zawartość

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 2 osobom zarzucając im popełnienie 4005 przestępstw związanych z nielegalnym pozyskiwaniem danych osobowych, wystawianiem fikcyjnych ogłoszeń o pracę oraz wyłudzaniem pożyczek.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani w okresie od marca 2014 roku do października 2016 roku, umieszczali w sieci Internet fikcyjne oferty o pracę w charakterze tzw. „tajemniczego klienta”. Jego zadaniem miało być badanie poziomu usług świadczonych przez różnego rodzaju firmy takie, jak np. sklepy i banki. Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy były zobowiązane do przekazania swoich danych osobowych wraz ze skanem dokumentów tożsamości. Podszywając się pod te osoby, podejrzani zakładali na ich dane rachunki bankowe, a następnie zawierali umowy pożyczek. W ten sposób wyłudzili od ustalonych firm pożyczkowych środki finansowe w łącznej wysokości ponad 480.000 złotych.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się produkcją i podrabianiem markowej włoskiej kawy. Grupa działała, co najmniej od stycznia 2016 roku do lutego 2017 roku.

W lutym 2017 roku policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału w Częstochowie realizując czynności w tym śledztwie, w miejscowości położonej w powiecie częstochowskim dokonali przeszukania kilku pomieszczeń biurowych i magazynowych. W efekcie podjętych czynności zlikwidowano nielegalnie funkcjonującą fabrykę, w której podrabiano markową włoską kawę. W magazynach zabezpieczono 60 palet z kawą o łącznej wadze 23.754 kg, a także kompletną linię służącą do jej produkcji. Ujawniono również podrobione etykiety z logo znanego na rynku producenta kawy, terminem jej produkcji i przydatności do spożycia, a także dokumentację dotyczącą obrotu kawą.

W związku z artykułem prasowym „Gazety Wyborczej” z 27 sierpnia 2018 roku na temat śledztwa prowadzonego przez byłą Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach przeciwko Marii S.–D. i innym, w tym Markowi D., informuję, że 29 sierpnia 2018 roku, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) skierowałem wniosek do Pana Adama Michnika – Redaktora Naczelnego tego dziennika, o pilne sprostowanie nieprawdziwych wiadomości w nim zawartych.

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 18 osobom. Oskarżonym zarzucono popełnienie, w ramach zorganizowanej grupy, 38 przestępstw tzw. oszustw kredytowych oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami na szkodę m.in. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Katowicach, w kwocie ponad 8 000 000 złotych.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie nadużycia uprawnień w latach 2013 - 2016 przez członków zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju, poprzez zawarcie ze spółką z o.o. „Śląski Węgiel Suszec – Żory”, a następnie z „Silesian Coal” sp. z o.o. umów o zachowaniu poufności oraz umowy ramowej o współpracy w zakresie eksploatacji złoża górniczego „Orzesze” na szkodę JSW S.A. w kwocie ponad 87 mln złotych, tj. o przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 k.k. i inne.