Główna zawartość

Rejestr zbiorów danych osobowych Prokuratury Regionalnej w Katowicach (prowadzony na podstawie art. 36. ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U 2015, poz. 2135)

Lp. Wykaz zbiorów danych osobowych  Uwagi
Nazwa zbioru danych osobowych Data wpisu Data ostatniej aktualizacji 
1 Monitoring wizyjny części budynku zajmowanego przez Prokuraturę Regionalną 16 września 2016   pdf Monitoring wizyjny części budynku zajmowanego przez Prokuraturę Regionalną
Udostępnianie informacji publicznej (rejestr samodzielny IP) 16 września 2016    pdf Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 

 

Historia zmian w rejestrze zbiorów danych osobowych Prokuratury Regionalnej w Katowicach
Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Informacje o rodzaju zmiany
(nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie)
Data dokonania zmiany Informacja o zakresie zmian